[Sưu tầm] – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG

MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG                                                                                      — GS. Trần Quốc Vượng —   PHẦN MỘT   0.1. Tôi không phải là một chuyên gia về lịch sử, đặc biệt là về nhà Nguyễn, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có những nghĩ suy và thực ra là từ những năm giữa thập kỷ 70 cho … More [Sưu tầm] – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG

Nhà ga trong đô thị: Cơ hội cho cơ sở hạ tầng của đường sắt đô thị trong tương lai

Nhà ga trong đô thị: Cơ hội cho cơ sở hạ tầng của đường sắt đô thị trong tương lai Tháng 4 năm 2013 – Felix Gerdes, ban Phát triển kinh doanh, Vận tải đường sắt và công cộng, tập đoàn Cisco/Hoa Kỳ Trong những năm tới, các trung tâm dân số đô thị sẽ … More Nhà ga trong đô thị: Cơ hội cho cơ sở hạ tầng của đường sắt đô thị trong tương lai