Hà Nội – những ngày cuối cùng của người Pháp

60 năm trước, người Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ, đánh dấu sự chấm dứt kiểm soát của họ trên toàn cõi Đông Dương. Tháng 10 năm đó, Hà Nội – thủ đô Đông Dương trở về tay kiểm soát của Việt Minh. Đây là những hình ảnh vào đầu tháng 10 năm 1954, quang cảnh Hà Nội khi diễn ra sự chuyển giao kiểm soát, do phóng viên tạp chí Life – Howard Sochurek ghi được.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

S'up

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s